תוכניות בנייה ועפרון - אמיר עמר תכנון ובנייה

תכנון ובנייה

חוק תכנון ובנייה תשכ"ה 1965 מסדיר את הדינים העוסקים בהקצאות של קרקעות לשימושים שונים, ובכללם למטרת בנייה. עו"ד אמיר עמר מתמצא היטב בנבכי חוק זה, ומציע ליווי משפטי וייעוץ בתהליכי תכנון ואישורי תכניות לבניין עיר, תשתיות, רישוי, רישוי עסקים, איכות הסביבה, מיסוי מוניציפלי וליטיגציה בפני טריבונלים שיפוטיים שונים. כמו כן מסייע עו"ד עמר בהליכים סטטוטוריים לאישורי תכניות, מטפל בהגנה ובתקיפה של תכניות, היטלי השבחה, הפקעות ועוד.

לעו"ד עמר ניסיון רב בליווי גופים, חברות ותאגידים הפרוסים בכל שטח מדינת ישראל, תוך שהוא מייצג אותם בפני ועדות תכנון שונות, בהן ועדות תכנון ובניה מוניציפליות, ועדות מחוזיות, הועדה לתשתיות לאומיות והמועצה הארצית לתכנון ובנייה. כמו כן מייצג עו"ד עמר את לקוחותיו בפני ועדות ערר וערכאות שיפוטיות אחרות, לרבות בג"צ, עתירות מנהליות והליכים פליליים בתחומי התכנון והבנייה. על לקוחותיו נמנות חברות תשתית מובילות במשק, חברות בניה, יזמים פרטיים הנדרשים להיתרי בנייה או קידום תכניות ספציפיות ולקוחות פרטיים הנתקלים בבעיות אל מול ועדות תכנון שונות.

בין השירותים שמציע עו"ד עמר בתחום תכנון ובנייה:

 • תכנון תכניות וקידומן בפניה של המועצה הארצית לתכנון ובניה ושל ועדות מחוזיות ומקומיות שונות
 • ליווי וטיפול במאות בקשות להיתרי בנייה בפריסה ארצית, כולל תשתיות טכנולוגיות, תשתיות תקשורת, תחנות תדלוק, מחצבות וכיו"ב
 • קידום הצעות חוק מגוונות הנוגעות לחוק התכנון והבניה, כגון בנושא רישוי תשתיות, וייצוג בתהליכי חקיקה ובועדות הכנסת
 • ייצוג בערכאות תכנון שונות, החל מועדות ערר ועד למועצה הארצית לתכנון ובנייה
 • ייצוג בערכאות מנהליות, ייצוג בהליכים פליליים וייצוג בבג"צ
 • ליווי בנושאי ארנונה ובהיטלים אחרים מול הרשויות
 • קידום תהליכי תכנון עבור פרוייקטים רחבי היקף
 • ליווי וייעוץ בנושאי התחדשות עירונית, בהם פינוי בינוי ותמ"א 38
 • רישוי עסקים
 • מכרזים
 • הפקעות מקרקעין
 • איכות הסביבה