אנשי עסקים לוחצים ידיים - אמיר עמר מיזוגים ורכישות

מיזוגים ורכישות

תחום המיזוגים והרכישות מתייחס לאיחודן של מספר יחידות עסקיות (כגון חברות או תאגידים) אל תוך יחידה עסקית אחת, בדרך כלל מתוך מטרה כלכלית ועסקית: איחוד כוחות בין חברות שיש ביניהן דמיון לשם סינרגיה, הגדלת התשואה והרווחיות, יתרונות בנושאי מס, שיתוף פעולה בתחומי ידע וטכנולוגיה, מיזוג של פעילויות משלימות בתחומי הייצור או השיווק, חיסכון במשאבים כצעד מקדים להנפקה בבורסה ועוד.

ענף המיזוגים והרכישות הוא תחום רחב ומגוון, הכולל בין היתר את העברת השליטה מיחידה עסקית אחת לאחרת, שינויים במבנה היחידות העסקיות המעורבות בתהליך, איחוד של כלל הנכסים וההתחייבויות וכדומה. תהליכים אלה מתבצעים בליווי משפטי אשר מותאם הן לאסטרטגיה של כל אחת מן היחידות העסקיות והן לאינטרסים המסחריים שלהן.

עו"ד עמיר עמר מייעץ באופן שוטף לחברות ותאגידים בתחומי מיזוגים ורכישות, ובין הנושאים בהם הוא מתמחה ניתן למנות:

  • ניהול מו"מ, התווית עסקאות וניסוחם של הסכמים העוסקים ברכישת פעילויות, מניות ונכסים וכן בביצוע מיזוגים בצורות שונות של מבנים עסקיים.
  • ניהול מו"מ וניסוחם של הסכמי ממון אשר נדרשים לשם הוצאת עסקה רכישה/מיזוג אל הפועל.
  • בדיקת נאותות משפטית של הצדדים, הכוללת בחינה מקיפה של ההיבטים העסקיים, החשבונאיים והמשפטיים של כל אחת מהן בטרם תושלם עסקת המיזוג או הרכישה.
  • ייעוץ בנושאים נוספים הקשורים למיזוגים ורכישות, כגון ממשל תאגידי או תכניות תגמולים לחברי ההנהלה ולעובדים.
  • ליווי עסקאות מיזוג ורכישה וסיוע בהגשת דיווחים ובקשות לרשויות הרלוונטיות, כגון לרשות ההגבלים העסקיים, לבורסה וכן הלאה.