פטיש של שופט אמיר עמר ליטיגציה

ליטיגציה מנהלית ומסחרית

הליטיגציה (התדיינות או הדיינות) הוא שמה של אמנות ההופעה בבתי משפט. בניגוד לעורכי דין רבים אשר מבצעים את עבודתם במשרדיהם מבלי שהם מגיעים אל אולמות בתי המשפט, כגון עורכי דין העוסקים בדיני חוזים או מיסים, הליטיגטור הוא האדם שמבצע את הייצוג של בעלי הדין בהליך המשפטי אשר מתקיים בבתי משפט, בבוררות, בגישור, בטריבונל שיפוטי ובכל הליך בו מתגלעת מחלוקת בין שני צדדים אשר זקוקים לערכאה שיפוטית שתיישב את הסכסוך.

עורך דין העוסק במקצוע הליטיגציה הוא למעשה מעין אמן. כשהוא קם ממקומו בבית המשפט על מנת לחקור עדים או לשאת טיעונים, הוא נמצא במרכז הבמה, כל העיניים נעוצות בו וכל האוזניים כרויות לדבריו. זו הסיבה שעל הליטיגטור להיות לא רק בקיא בכל הדינים וההליכים המשפטיים הרלוונטיים לתחומו, אלא גם מהיר מחשבה ובעל לשון חדה, בעל תפיסה מהירה ויכולת לאתר בדברי כל הצדדים את הנקודות שיחזקו את טענותיו או יחלישו את אלה של הצד הנגדי.

עו"ד אמיר עמר הוא ליטיגטור מנוסה בעל רקורד עשיר של הופעות מוצלחות בבתי משפט. בתחום בו קיימות אינספור תתי התמחויות, עו"ד עמר מתמחה בליטיגציה מנהלית ובליטיגציה מסחרית, והיה מעורב במספר רב של תיקים בעלי אופי רגיש ומורכב בתחומים אלה:

ליטיגציה מנהלית: כלל הפעולות וההליכים הקשורים לתחומי המשפט המנהלי והחוקתי, ובכללם ייצוג של רשויות או גופים פרטיים כנגד החלטות שונות שהתקבלו על ידי משרדי ממשלה, בנושאים כגון מכרזים, חופש הביטוי ועוד.

ליטיגציה מסחרית: מתייחסת לתביעות נזיקיות או כספיות בתחום המסחרי, כגון סכסוכים בין שותפים או בעלי מניות, ייצוג בעלי מקצועות חופשיים מחד או מזמיני שירותים מאידך. בכלל זה עוסק עו"ד עמר בייצוג של תובעים ונתבעים גם בבוררויות עסקיות וכן בהליכי אישורים או ביטולים של פסקי בוררות שנתקבלו בערכאות שונות.